Bruk av batterier i strømnettet

Hvordan skal man integrere batterier i strømnettet på en god måte? Det treårige forskningsprosjektet IntegER støttet av Norges forskningsråd skal finne svarene, blant annet ved å høste erfaringer fra demoprosjekter hos prosjekteier Skagerak Nett og de andre store nettselskapene som deltar i prosjektet (se siste avsnitt).

Batterier

Publisert: 2/5/2021

Sist oppdatert: 2/5/2021

Flere sluttbrukere ønsker å produsere sin egen energi

Støtteordningene for solcellepaneler har bidratt til en økning av plusskunder både her til lands og i andre europeiske land (1). For mange sluttbrukere produseres imidlertid strømmen i tidsrom hvor forbruket er lavt, og eksempelvis vil mange i perioder på sommeren produsere mer strøm enn de har bruk for. Som plusskunder kan de selge strømmen, men inntekten er som oftest mindre enn kostnaden for å kjøpe strøm, noe som gir et insentiv for å lagre strømmen for senere bruk og dermed øke egenforbruket.

Økende elektrifisering gir utfordringer i strømnettet

Som et ledd i å kutte klimagassutslipp, foregår det en elektrifisering i flere sektorer. Norge er helt i front når det gjelder elbiler, og ifølge Elbilforeningen sto helelektriske biler for 30 prosent av nybilsalget per november 2018.

I tillegg til elbillading trekker mange nye husholdningsapparater, som induksjonskomfyr, høy effekt. Dersom denne utviklingen fortsetter, vil mange husholdninger få en betydelig økning i maksimal effekt de belaster nettet med. Sammen med den nye nettleiestrukturen (avhengig av hvordan den blir seende ut), vil det mest sannsynlig være lønnsomt for forbrukere å gjøre tiltak som jevner ut forbruket i løpet av døgnet.

Kontakt oss