Hjemmebatteriets rolle i den nye nettleiemodellen

Den nye nettleiemodellen trådte i kraft 1. juli. 2022, og med denne nye modellen så kan det bli enda mer lønnsomt med batteri.

Batterier

Publisert: 24/10/2022

Sist oppdatert: 24/10/2022

Dette er nettopp fordi du kan bruke batteriet og solproduksjon til å fordele toppene dine utover døgnet. Dette kan gjøre at du kan komme ned på et lavere trinn på fastleddet (som beregnes etter gjennomsnittet av de tre timene i måneden du bruker mest). Videre kan du også spare penger her ved å flytte forbruket til periodene hvor det er billigere strøm og nettleie. I den nye nettleietariffen er nemlig også energileddet billigere om natten (hverdager fra 22:00 til 06:00) og i helgene (lørdag og søndag samt helligdager). Prisene varierer noe i forhold til hvilken nettleverandør du har, men konseptet er det samme.

Peak-shaving (Energiognatur.no).png
Dette bildet illustrer batteriets rolle til å drive fordeling av toppene i et normalt dagsforbruk av strøm hos en normal husholdning, også kalt peak shaving. (Bilde er hentet fra energiognatur.no).

Et annet viktig punkt når det gjelder batterier, er at det også hjelper samfunnet ved å avlaste nettet. Det betyr at med den hurtige elektrifiseringen av samfunnet vårt og ikke minst Norges bilpark, så vil det være stort behov for økt effekt i strømnettet i Norge. Dette krever store investeringer som igjen vil påvirke nettleien til oss sluttkunder på sikt. Dersom vi investerer i lokal produsert strøm (f.eks. solceller) og batterier som kan avlaste den høye effekten fra strømnettet, så kan dette føre til at utbyggingen av strømnettet ikke trenger å bli like stor. Det betyr mindre kostnader for nettleverandøren, som igjen kan bety sparte kostnader i fremtidig nettleie. Det betyr at dersom du investerer i solceller og batterier til din bolig eller hytte, så kan du både spare penger, men du gjør også samfunnet en tjeneste ved å avlaste strømnettet. Er det mange av oss som blir med på disse investeringene så kan det ha mye å si for elektrifiseringen av samfunnet vårt. Dette er bra for miljøet, teknologisk utvikling og på sikt bra for lommeboka.

Det er også viktig å huske på at du ikke betaler noen som helst nettleie eller avgifter på den strømmen du produserer selv dersom du installerer solceller sammen med ditt hjemmebatteri. Derfor er det enda mer lønnsomt å utnytte all denne strømmen selv enn å selge den tilbake til nettet for så å kjøpe den tilbake senere når du da i tillegg må betale nettleie og avgifter for denne strømmen.

Elvia har gode beskrivelser på den nye nettleiemodellen på deres nettsider, dersom du ønsker å lære mer om denne kan du lese mer her: Elvia: Ny nettleiemodell fra 1.juli.

Kontakt oss