Sintef om integrasjon av batterier i strømnettet.

Generelt

Publisert: 2/5/2021

Sist oppdatert: 2/5/2021

Hvordan skal man integrere batterier i strømnettet på en god måte? Det treårige forskningsprosjektet IntegER støttet av Norges forskningsråd skal finne svarene, blant annet ved å høste erfaringer fra demoprosjekter hos prosjekteier Skagerak Nett og de andre store nettselskapene som deltar i prosjektet.

Les mere på Sintef sine sider

Installasjon vi gjorde hos Isola AS ligner forøvrig på dette.

text

Kontakt oss